Ord fra rektor

Mange aktiviteter på Staten

Vi kan med glæde oplyse, at vi opretter 10 nye 1g klasser næste skoleår. Alle ansøgere vil få besked først i april om, at der er reserveret plads til dem. Desuden vil de ansøgere, der skal til optagelsesprøve få besked herom samt nærmere information om prøvens afholdelse. Optagelsesprøver afholdes den 14. juni 2019.

I juni måned holder vi desuden informationsmøder for kommende elever og deres forældre. Vi sender invitation ud til alle i løbet af april måned.

Den 16. maj bliver det igen sidste skoledag for 3g årgangen.

Efter denne dato går eksamensperioden i gang for 3g eleverne, og perioden herefter frem mod dimissionen fredag den 28. juni vil på skolen være præget af de årlige skriftlige og mundtlige eksamener - heldigvis i år uden brug af den Digitale Prøvevagt, som viste sig at indeholde nogle tekniske fejl og mangler.

Imens 3g årgangen går til eksamen i juni, tager vores 2g årgang på sprogrejse i uge 23. De, der har spansk som 2. fremmedsprog, tager til Malaga. De, der har fransk, tager til Nice, og de, der har tysk, tager til hhv. Berlin og Hamborg.

Hjemme på skolen arbejder lærerne med et pædagogisk udviklingsprojekt, som vi kalder "aktionslæring".  Vores fælles mål er at opnå professionelle læringsfællesskaber via aktioner og kollegiale observationer. Aktionslæringsprojektet fungerer således som en ramme for pædagogisk udvikling og kollegial sparring, hvor vi har fokus på relationer, evaluering og trivsel.

Jeg ønsker alle elever og ansatte på skolen et dejligt lærerigt forår, og en rigtig god arbejdslyst.

Med venlig hilsen

Lone Andersen, rektor


Højt til loftet