Ord fra rektor

Efterår på Staten

Efter en dejlig efterårsferie, er vi alle klar til at tage fat på efterårets program frem mod december og juleafslutningen i Sct. Mortens Kirke den 20. december.

Alle vores 1.g elever har nu valgt studieretning, og som noget helt særligt i år kan vi glæde os over at vi - ud over de mere almindelige studieretninger-  også opretter både græsk-latin og geovidenskab.

Studieretningsforløbene starter den 4. november og varer resten af gymnasietiden. Som en del af opstarten i de nye studieretningsklasser tager alle 1.g klasserne på introtur til Fjerritslev, hvor der både er faglige og sociale programpunkter. Det er nemlig vigtigt at få skabt et godt fællesskab både i og på tværs af vores klasser, idet vi jo godt ved, at trivsel, sammenhold og følelsen af at høre til og være en del af fællesskabet også spiller en meget vigtig rolle i gymnasielivet.

2. - og 3.g er godt i med de tværfaglige forløb, som forbereder vores elever til studieretningsprojektet i 3.g. De tværfaglige forløb indeholder emner fra både de naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder. Af emner kan nævnes ”at være (menneske)”, ”at være menneske blandt andre”, ”verdensborgeren”, ”hvad er viden og hvad er sandhed?”

Som det tydeligt ses, er almendannelsen også et vigtigt element i vores tværfaglige forløb.

I skolens samarbejdsudvalg er det besluttet, at vi skal arbejde på at blive en mere klimavenlig skole, hvilket vil være et selvstændigt tema på skolen i årene fremover.

Med ønsket om et godt, spændende, lærerigt og arbejdsomt efterår.

Lone Andersen

Rektor


Højt til loftet