SKOLEHVERDAG

Yderligere information

Covid-19/Coronavirus og en anderledes skolehverdag.

Kære elever og forældre 

Hermed yderligere information om en anderledes skolehverdag, hvor vi dog prøver at opretholde så stor en grad af normalitet som muligt.

Undervisningen

Som tidligere skrevet skal alle elever følge undervisningen i løbet af en skoledag – d.v.s. have de fag, som fremgår af deres skema i Lectio på de tidspunkter, som også fremgår.

Mandag, da det hele begyndte, oplevede både elever og lærere store udfordringer med Lectio og andre platforme, og det var derfor ikke al undervisning, der gik helt efter planen. Men i går tirsdag syntes de fleste udfordringer at være løst, og eleverne kan derfor forvente at modtage undervisning som planlagt – eller næsten som planlagt. Ydermere er vi nu ved at afprøve nye virtuelle muligheder også for at imødegå eventuelle nye udfordringer med et overbelastet Lectio. Lærerne er meget aktive i bestræbelserne på at udvikle og afprøve nye undervisningsformer i det virtuelle rum, og eleverne får på den måde en mangeartet undervisning. Nogle elever oplever at få mere skolearbejde, end de kan nå – en problemstilling som lærerne er opmærksomme på.

Prøverne

De prøver, som var planlagt inden skolelukningen gennemføres. 2.g – og nogle få 3.g-elever skal derfor til terminsprøve torsdag og/eller fredag i denne uge. 3.g’erne skriver SRP efter den oprindelige plan med virtuel undervisning og vejledning.

Eleverne

Det er vores klare indtryk, at eleverne er gode til at være til stede og tage de nye aktiviteter til sig, og mange lærere melder tilbage om engagerede elever. Der vil altid være elever, der kan være ekstra udfordrede i en situation som denne. Studievejlederne vil være særligt opmærksomme på dem og evt. tage kontakt. Som forældre er I også velkomne til at kontakte skolen, hvis I oplever problemer.

M.h.t. det tekniske udstyr, som jo selvsagt gerne skal fungere i denne tid, er det muligt at henvende sig pr. mail (ro@randersstatsskole.dk) eller via besked i Lectio til skolens IT-medarbejder, Recep Özbek mellem 8.30 og 9.30.

Med venlig hilsen

Ledelsen på RS

Randers, den 18/3 2020

Opdateret: Regeringen har den 23/3 forlænget lukningen af skoler og gymnasier indtil 2. påskedag.


Højt til loftet