optagelse på gymnasiet

Studieforberedende og almendannende ungdomsuddannelse

Elev på Randers Statsskole 2020

Ansøgningsfrist:

Du skal senest 1. marts søge om optagelse på optagelse.dk

Optagelseskrav:

I forbindelse med gymnasiereformen 2017 har ministeriet samtidig indført nye adgangskrav. Grundlæggende gælder:

For at have retskrav på optagelse til den almene studentereksamen, stx på Randers Statsskole skal du:

  • ansøge senest 1. marts (på optagelse.dk), mens du går i 9.- eller 10. klasse
  • være vurderet uddannelsesparat - herunder have mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
  • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.- 9. klasse
  • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
  • have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen

Hvis du i forbindelse med prøverne ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen, har du dog krav på optagelse:

  • hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0
  • hvis du har mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med rektor

Yderligere krav ved optagelse efter 10. klasse:

Hvis du ansøger, mens du går i 10. klasse og dermed ønsker optagelse i direkte forlængelse af 10. klasse, skal du desuden:

  • have modtaget undervisning i 10. klasse i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.- klasseprøver i disse fag

For yderligere information og detaljer henviser vi til undervisningsministeriets vejledninger om ansøgning og optagelse

Vigtige datoer:

15. januar (senest)
Din skole foretager uddannelsesparathedsvurdering
 
15. januar 2020 kl. 19
Åbent hus og orienteringsmøde for dig og dine forældre
1. februar 2020 kl. 10
Orienteringsmøde - mindre arrangement særligt for efterskoleelever eller andre, der har været forhindret den 16. januar
1. marts 2020
Du og dine forældre underskriver og sender ansøgningen på optagelse.dk
Primo april 2020
Du får besked om, hvor der er reserveret plads til dig
Juni 2020
Endelig parathedsvurdering
12. juni 2020 kl. 10
Skriftlig optagelsesprøve for elever, der ikke er vurderet uddannelsesparate, men som alligevel ønsker optagelse i gymnasiet
Maj-juni 2020
Du aflægger folkeskolens prøver
Slut juni 2020
Du modtager besked om optagelse


Højt til loftet