optagelse på gymnasiet

Studieforberedende og almendannende ungdomsuddannelse

''Siden er under opdatering''

Elev på Randers Statsskole 2022

Ansøgningsfrist:

Du skal senest den 1. marts 2022 søge om optagelse på optagelse.dk

Optagelseskrav:

I forbindelse med seneste gymnasiereform har ministeriet indført nye adgangskrav til de gymnasiale uddannelser. For at have retskrav på optagelse til den almene studentereksamen, stx på Randers Statsskole, skal du:

 • ansøge senest 1. marts (på optagelse.dk)
 • være vurderet uddannelsesparat - herunder have mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.- 9. klasse
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen

Hvis du i forbindelse med prøverne ikke opnår et gennemsnit på 5,0, har du alligevel krav på optagelse:

 • hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0
 • hvis du har mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med rektor

Opfylder du ovenstående, har du retskrav på optagelse i op til to år efter, du har afsluttet 9. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil begynde på skolen. En bestået 9. klasses afgangseksamen er nemlig gyldig i to år.

Hvis du går i 10. klasse:

Hvis du allerede opfylder retskravene for ansøgning efter 9. klasse (jf. ovenfor), er der ikke yderligere krav.

Hvis du ikke opfylder retskravene efter 9. klasse, skal du for at have retskrav på optagelse:

 • ansøge senest 1. marts (på optagelse.dk)
 • være vurderet uddannelsesparat - herunder have mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.- 9. klasse
 • have modtaget undervisning i 10. klasse i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.- klasseprøver i disse fag
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen

Hvis du i forbindelse med prøverne ikke opnår et gennemsnit på 5,0, har du alligevel krav på optagelse:

 • hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0
 • hvis du har mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med rektor

Hvis du ikke er uddannelsesparat/har retskrav på optagelse:

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at blive optaget, vil vi indkalde dig til en optagelseprøve på skolen med efterfølgende samtale. Det kan du læse mere om her på hjemmesiden.

Vi henviser til Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser § 16 og § 34 her. 

For yderligere information og detaljer henviser vi til Undervisningsministeriets vejledninger om ansøgning og optagelse her. 

Højt til loftet