information

om virtuel undervisning

Randers, den 12. marts 2020

Kære elever 

Hermed information om de kommende to uger: 

Virtuel undervisning: 

Undervisningen er aflyst i morgen fredag. Men fra mandag morgen kl. 8 begynder undervisningen igen. Den kommer til at foregå virtuelt via Lectio fra på mandag. Jeres skoledag varer som vanligt fra kl. 8-15.10. I har de lektioner, som står i skemaet, og I forventes at være tilgængelig foran jeres computer med Lectio åben i lektionsperioden. 

Undervisningen vil formodentlig blive både spændende og meget varieret, idet det er op til de enkelte lærere at finde den bedste model. 

Særligt vedr. terminsprøver for 2.g: 

Terminsprøverne i engelsk og matematik afvikles efter planen i næste uge med den forskel, at I skal afvikle prøverne hjemmefra. I modtager nærmere informationer fra skolen. 

Særligt vedr. SRP for 3.g: 

SRP skal også skrives derhjemme. Men igen opretholder vi så vidt muligt de undervisningsaktiviteter, der allerede er planlagt – det vil sige virtuelle værksteder med undervisning, skriveværksteder og SRP-café. I får at vide, hvilke værksteder I er tilmeldt. I kan naturligvis skrive til jeres vejledere i SRP-perioden. 

Der kan blive nogle udfordringer for elever, der skulle have lavet eksperimenter. I kommer til at høre fra jeres vejledere. I det hele taget bliver det nødvendigt at tænke alternativt. 

Der er ganske mange spørgsmål, som vi ikke har svaret på endnu. Men 3.g’erne skal nok blive studenter til sommer. 

Vh rektor 

 

 

Højt til loftet