Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kan man på Verdenslinjen? Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

360 fredede lindetræer har i næsten 100 år dannet rammen om Randers Statsskole. Træerne er nu så store og omfangsrige, og i en stand med mange vanskud, at det er nødvendigt at beskære træerne for at kunne bevare alléen i mange år fremover. Slots- og Kulturstyrelsen har givet tilladelse til beskæringen, og arbejdet med at fjerne de mange vanskud og beskære stammerne er allerede gået i gang.

Beskæringen vil helt sikkert komme til at blive bemærket af dem, der kommer forbi Randers Statsskole eller kører forbi på Rådmands Boulevard, for de op til 15-20 meter høje træer kommer ned i fem-seks meters højde uden sidegrene, når beskæringen er overstået. Det siger sig selv, at det kommer til at se noget amputeret ud, men beskæringen af de mange træer er nødvendig, da der er stor risiko for, at de mange vanskud knækker af og danner åbne sår, som i sidste ende kan føre til sygdom og træernes død.

Heldigvis kan vi se frem til, at der kommer skud ud igen, og der derved også kommer blade på træerne. Når arbejdet er færdigt, kan vi forhåbentligt se frem til, at alléen vil ramme skolens fredede park ind i mange år fremover. Randers Statsskoles skolebygning fylder 100 år i 2026. Vi forventer, at arbejdet med beskæringen kommer til at vare indtil slutningen af december måned. Selvom lindetræerne ligger tæt på både fortove og vejbaner, regner vi ikke med, at arbejdet vil få større betydning for infrastrukturen, da vi forsøger at trække så meget af arbejdet ind på vores egen matrikel, som muligt. Træet skal efterfølgende flises og transporteres væk.

 

 

Fotos: Mette Rasmussen

Traefaeldning2-aspect-ratio-318-318