Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kan man på Verdenslinjen? Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

Af lektor Christian Wilde Langballe

Ministeren på besøg 

Mandag d.24. oktober fik Statsskolen besøg af fungerende undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, som sammen med den lokale folketingskandidat for Soc.Dem Iben Sønderup mødtes med skolens lærere og elever til en snak om gymnasieskolens tilstand og fremtidige udvikling.

Morgenstund har guld i mund

Undervisningsministeren

Lærerne mødte ind kl.7.30 til morgenkaffe og en halv times dialog om vores syn på de udfordringer, som stx står overfor. Særligt grundforløbet var oppe at vende. Ministeren gav udtryk for, at hun ønskede et kortere grundforløb, da særligt de indadvendte elever oplever det som en belastning, at skulle “starte to gange” i gymnasiet. Til gengæld har vi som skole oplevet, at de linje – og studieretningsvalg, som eleverne træffer bliver mere kvalificerede af at have været igennem en vejledningsproces i løbet af grundforløbet. Vi oplevede både ministeren og folketingskandidaten som lydhøre over for vores input.

Veloplagte elever

Klokken 8 mødte politikerne en god forsamling 3.g elever i festsalen, hvor der blev stillet spørgsmål til de udfordringer med mistrivsel, som mange unge mennesker oplever i dag. Eleverne var gode til at følge op og ikke lade politikersvar stå uimodsagte hen. Man kunne mærke, at ministeren syntes godt om spørgelysten og gik ind i de problemstillinger, som blev rejst. Klokken 9.15 var besøget slut. Ministre er travle folk, så hun hastede videre i dagens program.