Hvad vil du gerne vide noget om? Søg her og find det, du leder efter Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

Vær velkommen – et nyt skoleår!

Det kan være en tilbagevendende tradition – og dog for nogle en lidt bedaget sædvane – at lave nytårsforsætter. Årsskiftet i slutningen af december ses som muligheden for en ny begyndelse eller muligheden for at gøre små eller store ting i hverdagen på en ny måde. Og det blot fordi vi ifølge vores gregorianske kalender skifter et årstal.

Når et nyt skoleår begynder, og når man som elev går fra grundskole til gymnasium, bliver hverdagen fra den ene dag til den anden betydelig anderledes. Sådan har det været i denne måned for 295 nye 1.g elever på Randers Statsskole.

For de øvrige 500 elever på gymnasiet betyder overgangen til 2.- eller 3.g ganske vist en ny gymnasieårgang, men det er trods alt en forholdsvis kendt hverdag, man tager hul på som 2.- eller 3.g elev. Der er dog enkelte nye fag og nye lærere, der forhåbentlig altid gør opstarten i august interessant og anderledes.

Når jeg som rektor oplever opstarten på gymnasiets gange og udearealer i august, er det altid tydeligt, at etableringen af nye relationer eller gensynet med klassekammerater, venner og veninder giver masser af motivation og energi til at begynde det nye skoleår.

Opstarten på det nye skoleår er i vores skolestruktur altid muligheden for en ny begyndelse. Uanset om man som elev lige er begyndt på Staten, eller er begyndt på en ny årgang, kan man begynde på en frisk. Og når man kan begynde på en frisk, har man også mulighed for at ændre på små ting i hverdagen. Der er fx ingen elever, der begynder det nye skoleår med at være bagud med de skriftlige afleveringer, eller på forhånd har et højt fravær.

På samme måde er det med de sociale relationer. I det nye skoleår kan hver enkelt elev træffe en beslutning om at udbygge de sociale relationer ved at vælge nye formelle eller uformelle fællesskaber at skabe relationer i. Det er muligheden for at deltage i nogle af de skoleaktivteter efter skoletid, som man ikke lige nåede at blive en del af i det gamle skoleår – musical, kor, frivillig idræt, forfatterværksted, valgfest og meget mere. Her kan hver enkelt elev vælge at give sig selv en ny start, eller blot udbygge et socialt fællesskab.

Det gælder også tilgangen til undervisningen. Her er den nye skolestart og den nye begyndelse måske muligheden for at bruge lidt mere tid på forberedelsen, afsætte tid til de skriftlige afleveringer, vælge at bidrage til diskussionerne i gruppearbejde eller på klasseniveau måske på en mere aktiv lyttende og dialogskabende måde og med en konstruktiv attitude.

På den måde kan det nye skoleår blive det skoleår, hvor man som elev aktivt træffer et valg om, at dette skoleår skal være lidt bedre end sidste skoleår.

Velkommen til et nyt skole-nytår!