Hvad vil du gerne vide noget om? Søg her og find det, du leder efter Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

Elevtrivsel 2021

Randers Statsskole har december 2021 gennemført den årlige, lovpligtige elevtrivselsundersøgelse med udgangspunkt i Børne- og Undervisningsministeriets spørgeramme. Undersøgelsen måler elevernes faglige og sociale trivsel inden for hovedområder som læringsmiljø, motivation, indsats, relationer, arbejdspres og mobning. Formålet er først og fremmest at afdække et eventuelt behov for særlige skoletiltag, der kan bidrage til øget trivsel.

Dataindsamling og –behandling er foretaget af Aspekt R & D Aps i perioden december og januar 2021/2022.

Resultaterne af undersøgelsen indgår i skolens årlige kvalitetsrapport, og det er således skolens kvalitetsudvalg bestående af elever, lærere og ledelse, der i foråret 2022 påbegynder udarbejdelsen af handleplaner på baggrund af undersøgelsens resultater. Disse vil fremgå af skolens Kvalitetsrapport 2022.
Seneste opfølgning på ETU fremgår af skolens Handleplan på baggrund af skolens Kvalitetsrapport 2021 (herunder ETU), som kan ses øverst på siden om Kvalitetsudvikling.

Elevtrivsel 2021
Resultaterne på skoleniveau 2021

Elevtrivsel 2020
Resultaterne på skoleniveau 2020

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø 

MicrosoftTeams-image-4-scaled-aspect-ratio-318-318