Hvad vil du gerne vide noget om? Søg her og find det, du leder efter Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

Elev på Randers Statsskole 2023

Ansøgningsfrist
Du skal senest den 1. marts 2023 søge om optagelse på optagelse.dk.

Optagelseskrav
I forbindelse med seneste gymnasiereform har ministeriet indført nye adgangskrav til de gymnasiale uddannelser. For at have retskrav på optagelse til den almene studentereksamen, stx på Randers Statsskole, skal du:

• ansøge senest 1. marts (på optagelse.dk)
• være vurderet uddannelsesparat – herunder have mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
• have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.- 9. klasse
• have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
• have bestået folkeskolens afgangseksamen
• have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen

Hvis du i forbindelse med prøverne ikke opnår et gennemsnit på 5,0, har du alligevel krav på optagelse
• hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0
• hvis du har mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med rektor

Opfylder du ovenstående, har du retskrav på optagelse i op til to år efter, du har afsluttet 9. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil begynde på skolen. En bestået 9. klasses afgangseksamen er nemlig gyldig i to år.

Hvis du går i 10. klasse
Hvis du allerede opfylder retskravene for ansøgning efter 9. klasse (jf. ovenfor), er der ikke yderligere krav.

Hvis du ikke opfylder retskravene efter 9. klasse, skal du for at have retskrav på optagelse
• ansøge senest 1. marts (på optagelse.dk)
• være vurderet uddannelsesparat – herunder have mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
• have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.- 9. klasse
• have modtaget undervisning i 10. klasse i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.- klasseprøver i disse fag
• have bestået folkeskolens afgangseksamen
• have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen

Hvis du i forbindelse med prøverne ikke opnår et gennemsnit på 5,0, har du alligevel krav på optagelse
• hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0
• hvis du har mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med rektor

Hvis du ikke er uddannelsesparat/har retskrav på optagelse
Hvis du ikke opfylder betingelserne for at blive optaget, vil vi indkalde dig til en optagelseprøve på skolen med efterfølgende samtale. Det kan du læse mere om her på hjemmesiden.

Vi henviser til Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser § 16 og § 34.
For yderligere information og detaljer henviser vi til Undervisningsministeriets vejledninger om ansøgning og optagelse.

****Datoer for 2023 er under opdatering****

Tidsplan for optagelsesprocessen 2022
01. marts 2022: Du sender din ansøgning via optagelse.dk
24. marts 2022: Du modtager i e-Boks en kvittering på, at skolen har modtaget din ansøgning
08. april 2022: Hvis du skal til optagelsesprøve (den 27. april), får du besked herom i e-Boks
29. april 2022: Kl. 12.00 – Du modtager i e-Boks besked om, at skolen har reserveret plads til dig. Hvis du skal til optagelsesprøve (den 10. juni) modtager du i e-Boks besked herom
Ultimo juni 2022: Du modtager velkomstbrev med mere

 

DSC00150-aspect-ratio-318-318