Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kan man på Verdenslinjen? Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

Sådan bliver du optaget på Randers Statsskole

Du søger om optagelse på Randers Statsskole ved at udfylde ansøgningsskemaet på optagelse.dk.

I ansøgningen, vil du skulle vælge et kunstnerisk fag og et sprogfag.

  1. marts 2023:

Send din digitale optagelsesansøgning til Randers Statsskole via optagelse.dk.

Herefter reserverer skolen en plads til alle, der har ansøgt Randers Statsskole som 1. prioritet. I månederne herefter behandler ministeriet og regionen din ansøgning, idet man blandt andet tager højde for din transporttid fra din bopæl til Randers Statsskole.

  1. april 2023:

Hvis du ikke har retskrav på optagelse, fordi du af den ene eller anden grund ikke opfylder betingelserne herfor, har du mulighed for at aflægge en optagelsesprøve, som kommer til at foregå på den skole, du har som 1. prioritet. Denne optagelsesprøve er for elever, hvor man allerede kan afgøre, at adgangskravene ikke er opfyldt. Det kan for eksempel være ansøgere fra prøvefrie 9. klasser, eller ansøgere, der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisningen.
Du skal til optagelsesprøve i fire fag: dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi, og prøven er udformet, så den svarer til 9. klasses niveau.
Vi vil sørge for at indkalde dig til én af prøverne. Når vi kender resultatet af din optagelsesprøve, indkaldes du til en vejledende samtale med rektor.

  1. juni 2023:

Du modtager brev i din e-Boks om, at vi på Randers Statsskole har reserveret en foreløbig plads til dig i 1.g, når du har afsluttet prøverne i grundskolen i 9.- eller 10. klasse.

  1. – 26. juni 2023:

Undervisningsministeriet har fastlagt fem datoer for optagelsesprøver. I denne periode er der optagelsesprøver på følgende datoer: 9. juni 2023 og 26. juni 2023.

  1. august 2023:

Sygeoptagelsesprøve

  1. august:

Særlig før-første-skoledag for skolens nye 1.g-elever.

  1. august:

Den sidste mulighed for at gå til optagelsesprøve.

Se mere om adgangskravene her.

Søg ind her.

Elever på Staten