Eksamen

Vejledninger og information

STX er en eksamensskole. Det betyder, at du skal til skriftlige og mundtlige prøver i en række af gymnasiets fag. 

Prøverne fordeles over de tre år, men der er flest i 3.g.

Eksamensudtræk:

På STX skal du ikke til prøve i alle fag. Det er ikke skolen, men undervisningsministeriet, der ’udtrækker’ - dvs. bestemmer, hvilke fag, du skal til eksamen i hvornår. Først når eksamensplanen er offentlig i sidste halvdel af maj, ved du, hvilke prøver du skal aflægge. Dine lærere ved heller ikke noget før da. Eksamensplanen er individuel. Det betyder, at elever i samme klasse kan have forskellige eksamensplaner.

For elever, der har påbegyndt uddannelsen fra og med augsust 2017:

En studentereksamen omfatter i alt 10 eksamener inkl. det skriftlige studieretningsprojekt med tilhørende mundtlig eksamen (SRP). Dertil kommer interne prøver i almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb.

Der er følgende hovedregler i forhold til udtrækningen:

  • Efter 2.g skal en elev normalt have aflagt mindst to eksamener.
  • Antallet af mundtlige studentereksamener er min. 3 stk.
  • Antallet af skriftlige studentereksamener er min. 3 stk.
  • I fag med A-niveau, der afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve, aflægges mindst én prøve.
  • Der afholdes altid prøve i skriftlig dansk
  • Der afholdes altid mundtlig prøve i forbindelse med SRP
Information om eksamen:

Eksamensplanen offentliggøres i Lectio, og du skal nøje holde øje med tidspunkter, eventuelle ændringer og beskeder.

I de fire dokumenter herunder får du generel og meget vigtig eksamensinformation, information om tilladte hjælpemidler ved skriftlige prøver og information om procedure i forbindelse med eventuelle klager over eksamen.

 

Særligt vedr. studentereksamen 2020:

Grundet den særlige situation som følge af Covid 19, afsluttes studentereksamen i 2020 markant anderledes end normalt:

  • Alle elever aflægger skriftlig eksamen i dansk
  • Alle elever aflægger skriftlig eksamen i ét studieretningsfag
  • Alle elever aflægger mundtlig eksamen i SRP

De aflyste eksamener erstattes med en årskarakter, forstået på den måde, at årskarakteren figurerer både som års- og som eksamenskarakter.

15. maj

Offentliggørelse af årskarakterer i de to skriftlige eksamensfag (dansk+studieretningsfag)

18. maj

Offentliggørelse af de aflyste eksamener

15. juni

Lærerne afgiver årskarakterer

22. juni

Offentliggørelse af årskarakterer i Lectio

22. juni

”Huebegivenhed” bl.a. med overrækkelse af de skriftlige eksamenskarakterer

26. juni

Dimission

 

 

Højt til loftet