Eksamen

Vejledninger og information

STX er en eksamensskole. Det betyder, at du skal til skriftlige og mundtlige prøver i en række af gymnasiets fag. En studentereksamen omfatter i alt otte eksamener og et studieretningsprojekt/SRP.

Prøverne fordeles over de tre år, men der er flest i 3.g.


Eksamensudtræk:

På STX skal du ikke til prøve i alle fag. Det er ikke skolen, men undervisningsministeriet, der ’udtrækker’ - dvs. bestemmer, hvilke fag, du skal til eksamen i hvornår. Først når eksamensplanen er offentlig i sidste halvdel af maj, ved du, hvilke prøver du skal aflægge. Dine lærere ved heller ikke noget før da. Eksamensplanen er individuel. Det betyder, at elever i samme klasse kan have forskellige eksamensplaner.

Det er naturligvis ministeriets intention, at en elev ikke på forhånd skal kunne vide, hvilke prøver, der skal aflægges. Der er dog følgende hovedregler i forhold til udtrækningen:

  • Efter 2.g skal en elev mindst aflagt to eksamener.
  • Antallet af mundtlige studentereksamener er min. 3 stk.
  • Antallet af skriftlige studentereksamener er min. 3 stk.
  • I fag med A-niveau, der afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve, aflægges mindst én prøve.
  • Der afholdes altid prøve i almen studieforberedelse (AT)

 

Information om eksamen:

Eksamensplanen offentliggøres i Lectio, og du skal nøje holde øje med tidspunkter, eventuelle ændringer og beskeder.

I de fire dokumenter herunder får du generel og meget vigtig eksamensinformation, information om tilladte hjælpemidler ved skriftlige prøver og information om procedure i forbindelse med eventuelle klager over eksamen.

 

 

Højt til loftet