Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kan man på Verdenslinjen? Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

**Siden er under opdatering**

Information om skriftlig og mundtlig eksamen, 3.g, sommeren 2023

Information om den kommende eksamensperiode. Det er vigtigt, at du læser denne information grundigt og retter henvendelse til os, hvis der er noget, du stadig er i tvivl om.

Vi ønsker dig en rigtig god eksamenstid!  

Venlig hilsen 

Ledelse og eksamensplanlægger på Randers Statsskole 

Information om eksamen og årsprøver, 2.g, sommeren 2023

Kære elev i 2.g

I sommerterminen 2023 skal du aflægge forskellige prøver. Hovedreglen er, at du efter 2.g skal have aflagt tre eksamener. Ud over de officielle eksamener skal gymnasierne afholde årsprøver i slutningen af hvert skoleår.

Disse årsprøver – både de skriftlige og mundtlige – er obligatoriske, og du har derfor mødepligt. Ved skoleårets afslutning skal skolen vurdere hver enkelt elevs standpunkt og udbytte af undervisningen forud for oprykning til næste klassetrin. I den vurdering indgår resultatet af årsprøver på lige fod med eksamensresultater og årskarakterer. I det følgende omtales eksamen og årsprøver derfor generelt som prøver. Det er vigtigt, at du læser denne information grundigt.

Information om eksamen og årsprøver, 1.g, sommeren 2023

Kære elev i 1.g

I sommerterminen 2023 skal du aflægge forskellige mundtlige prøver. Ud over de officielle eksamener skal gymnasierne afholde årsprøver i slutningen af hvert skoleår.

Disse årsprøver er obligatoriske, og du har derfor mødepligt. Ved skoleårets afslutning skal skolen vurdere hver enkelt elevs standpunkt og udbytte af undervisningen forud for oprykning til næste klassetrin. I den vurdering indgår resultatet af årsprøver på lige fod med eksamensresultater og årskarakterer. I det følgende omtales eksamen og årsprøver derfor generelt som prøver. Det er vigtigt, at du læser denne information grundigt.

STX er en eksamensskole. Det betyder, at du skal til skriftlige og mundtlige prøver i en række af gymnasiets fag. Prøverne fordeles over de tre år, men der er flest i 3.g.