Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kan man på Verdenslinjen? Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

Information om skriftlig og mundtlig eksamen, 3.g, sommeren 2022

Også i år er eksamensplanen helt særlig, og flere prøver er aflyst. Du skal dog aflægge en skriftlig eksamen i dansk, én mundtlig eksamen i SRP og to mundtlige eksaminer i A-fag.
Derfor skal du læse denne information grundigt.
 

Information om skriftlig og mundtlig eksamen og årsprøver, 2.g, sommeren 2022

I sommerterminen 2022 skal du aflægge forskellige prøver. Hovedreglen er, at du efter 2.g skal have aflagt tre eksaminer. Ud over de officielle eksaminer skal gymnasierne afholde årsprøver i slutningen af hvert skoleår.

Disse årsprøver – både de skriftlige og mundtlige – er obligatoriske, og du har derfor mødepligt. Ved skoleårets afslutning skal skolen vurdere hver enkelt elevs standpunkt og udbytte af undervisningen forud for oprykning til næste klassetrin. I den vurdering indgår resultatet af årsprøver på lige fod med eksamensresultater og årskarakterer. I det følgende omtales eksamen og årsprøver derfor generelt som prøver. Det er vigtigt, at du læser denne information grundigt.

Information om eksamen og årsprøver, 1.g, sommeren 2022

I sommerterminen 2022 skal du aflægge forskellige mundtlige prøver. Ud over de officielle eksaminer skal gymnasierne afholde årsprøver i slutningen af hvert skoleår.

Disse årsprøver er obligatoriske, og du har derfor mødepligt. Ved skoleårets afslutning skal skolen vurdere hver enkelt elevs standpunkt og udbytte af undervisningen forud for oprykning til næste klassetrin. I den vurdering indgår resultatet af årsprøver på lige fod med eksamensresultater og årskarakterer. I det følgende omtales eksamen og årsprøver derfor generelt som prøver. Det er vigtigt, at du læser denne information grundigt.

STX er en eksamensskole. Det betyder, at du skal til skriftlige og mundtlige prøver i en række af gymnasiets fag. Prøverne fordeles over de tre år, men der er flest i 3.g.