Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kan man på Verdenslinjen? Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

En beskrivelse af Randers Statsskoles gamle bøger, som kan føres tilbage til Randers Latinske Skolebibliotheque.

Af Randers Statsskoles bogforsker, Knud Schmidt Nielsen

Af de gymnasier i Danmark, som er vokset ud af de gamle latinskoler, er der næsten ingen tilbage, som stadig har hele deres gamle latinskolebibliotek i behold. Dette gælder dog ikke Randers Statsskole. Statsskolens gamle latinskolebibliotek, som er så nært knyttet til skolens historie, er faktisk intakt. En sjælden og usædvanlig samling, selvom bøgerne i sig selv ikke er sjældne.

Bøgerne, som er beskrevet nedenfor, har fulgt skolen gennem flere århundreder. De er derfor en del af vores kulturarv, som skal bevares.

Randers Statsskoles ældste bibliotekskatalog er håndskrevet. Det blev udarbejdet af H. M. Flemmer, som var skolens rektor fra 1830 til 1837. I kataloget er der registreret omkring 1800 bind, hvoraf ca. 1500 endnu er i biblioteket.

Tag på en rejse tilbage i tiden og læs lidt om de gamle bøger herunder.

Januar 2022
Knud Schmidt Nielsen