Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kan man på Verdenslinjen? Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

Randers Statsskoles historie rækker langt tilbage i tiden. Det betyder i sagens natur, at ganske mange elever og ansatte har haft deres gang her.

Fra tid til anden er det sket, at tidligere elever, lærere eller andre med tilknytning til skolen ønsker at indstifte et legat, der skal komme nuværende elever og studenter til gode. Det er vi som skole yderst taknemmelige for – ikke alene på vores elevers vegne, men også fordi det er udtryk for, at elever gennem tiden har sat overordentlig stor pris på skolen og de år, de har tilbragt her – i mellemskole og gymnasium.

Som oftest drejer det sig om en mindre eller lidt større sum penge. I de fleste tilfælde er der knyttet særlige kriterier til legaterne, der eksempelvis gives til elever med særlige boglige evner, til elever med særlige sociale evner, til elever, der har udvist særlig ansvarsfuldhed eller til elever, der har klaret sig på trods af ganske særlige udfordringer.

Enkelte af disse legater uddeles til 1.g-elever i forbindelse med juleafslutningen. Men langt hovedparten er tilegnet studenterne og uddeles derfor i forbindelse med dimissionen i 3.g.

Som skole finansierer vi altså ikke legater, men nøjes med at forvalte dem. Det er således skolens lærere og i sidste ende skolens legatudvalg, der efter nøje undersøgelser beslutter, hvilke elever, der kommer i betragtning. Der skal ikke herske tvivl om, at vi hver sommer glæder os over samtlige studenter fra Randers Statsskole, som på hver deres mere eller mindre snørklede måde er nået så langt – også selv om det kun er udvalgte få, der modtager den ekstra anerkendelse eller påskønnelse, som et legat jo er udtryk for.

De traditionsrige legater er følgende:

 • Lektor Svensson & hustrus legat
 • Lektor Hjulers mindelegat
 • Det Fosske Familielegat
 • Randers Statsskoles Stipendiefond
 • Randers Statsskoles Jubilæumslegat
 • Broch-Bredahls legat (tildeles en elev med særlige evner i drama eller billedkunst)
 • Kaj Hoffs mindelegat
 • Købmand Johs. Lerches mindelegat
 • Rektor Prip og hustrus musiklegat (tildeles en elev med særlige evner i musik)
 • Lokomotivfører Larsens legat
 • Adjunkt frk. Libetraus legat (tildeles en elev med særlige evner i idræt)
 • I sommeren 2018 indstiftede desuden tidligere elev, Marianne Carisius Kastrup, et legat af en ganske betydelig størrelse. Legatet tildeles hvert år ved dimissionen én eller to særlige elever.
tre_tutorer_paa_baenk-aspect-ratio-318-318