Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kan man på Verdenslinjen? Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

Stx åbner døren til en lang række videregående uddannelser

Adgangskrav til de videregående uddannelser

En studentereksamen er en adgangsbillet til en videregående uddannelse. I den sammenhæng er det i mange tilfælde ikke afgørende, hvilken studieretning eller hvilke valgfag, du vælger. De mange obligatoriske fag og de høje niveauer gør, at en studentereksamen i sig selv åbner døren til en lang række videregående uddannelser. Det gælder både de kortere erhvervsakademi-uddannelser som tandtekniker og multimediedesigner, de mellemlange professionsbachelor-uddannelser som sygeplejerske og folkeskolelærer og de mange lange universitetsuddannelser.

Specifikke adgangskrav – overordnede regler

På nogle af de videregående uddannelser kræves det dog, at du har haft bestemte fag på et bestemt niveau – d.v.s. at der er ’specifikke adgangskrav’. Helt overordnet gælder det fx, at du skal have haft matematik på A-niveau, fysik på B-niveau og kemi på C/B-niveau, hvis du skal ind på naturvidenskabelige eller sundhedsvidenskabelige uddannelser på universitetet. Omvendt gælder det, at du skal have haft engelsk, spansk eller fransk på A-niveau, hvis du skal læse et af disse sprog på universitetet. Hvis du allerede nu ved, hvad du gerne vil læse efter gymnasiet, kan du undersøge, hvilke krav, der stilles, og evt. vælge studieretning og siden valgfag på den baggrund. Du kan læse mere udførligt om hver enkelt studieretning her på hjemmesiden.

Uddannelsesguiden

Du kan se en liste over uddannelser med specifikke adgangskrav på uddannelsesguiden: www.ug.dk her. (Søg på ’specifikke adgangskrav’)

Adgangskortet

Du kan benytte adgangskortet her til at undersøge, hvilke videregående uddannelser, gymnasieuddannelsen kvalificerer til.

Hvis du benytter adgangskortet, er der tre mulige indgange:

  • Valg efter fag og gymnasial uddannelse: Angiv gymnasial retning samt fag og niveauer og se, hvilke videregående uddannelser du har adgang til.
  • Valg efter interesse: De videregående uddannelser “bundtes” i interessegrupper (kendt fra studievælgeren på UG, Studievalgs vejledningsmateriale, universiteternes hjemmesider etc.) Vælg en videregående uddannelse og se de specifikke adgangskrav til uddannelsen.
  • Valg efter specifik videregående uddannelse: Benyt søgefunktionen og find en konkret videregående uddannelse med oplysning om specifikke adgangskrav.

EA og PB adgangsbekendtgørelsen: Du kan læse mere generelt om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser her.

Universitetsadgangsbekendtgørelsen: Du kan læse generelt om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne her.

Se STX-bekendtgørelsen her.

1-4-aspect-ratio-318-318