Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kan man på Verdenslinjen? Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

SU til ungdomsuddannelsen

Betingelser for at få SU

Når du er optaget på en ungdomsuddannelse og fylder 18 år, har du mulighed for at få SU (Statens Uddannelsesstøtte). SU tildeles kvartalsvis (1. januar, 1. april, 1. juli, og 1. oktober). Har du f.eks. fødselsdag d. 30. januar kan du få SU første gang d. 1. april. Har du fødselsdag den 1. april kan du først få SU fra 1. juli, som er næste kvartal efter din fødselsdag.

For at få SU skal du være studieaktiv. At være studieaktiv betyder, at du skal møde til undervisningen, aflevere dine skriftlige opgaver samt møde op til de prøver og eksamener, der indgår i din uddannelse. Hvis du ikke er studieaktiv, kan skolen beslutte sig for at stoppe din SU.

SU-regler

SU’en består af et stipendium, som kan suppleres med et SU-lån, som skal betales tilbage til en lav rente. Alle kan få grundbeløbet. Grundbeløbet er laveste hjemmeboende sats. Din SU-vejleder rådgiver ikke om satser, men opfordrer dig til at se de aktuelle satser her på www.su.dk.

Forældres indtægt og ægteskabelige status

Din SU bliver beregnet på baggrund af dine forældres indkomst – eller den forælder, du bor hos. SU bruger oplysningerne fra det skatteår, der er afsluttet, dvs. søger man i 2021, bruger de skatteåret 2019. Hvis der er sket betydelige ændringer i dine forældres indkomst, kan du søge aktuel forældreindkomst.  Se de forskellige satser og regler på SU’s hjemmeside – og husk at din SU er skattepligtig. Med den nye reform tæller også stedforældres indkomst, hvis din mor eller far er gift på ny eller har indgået registreret partnerskab.

Dispensation og udeboendesats

I ganske særlige tilfælde kan man, som 18-19 årig, søge om dispensation til at få udeboende sats, f.eks. hvis éns forældre bor mere end 20 km. fra gymnasiet, hvis man kan dokumentere, at man har været udeboende i mindst et år, inden man bliver støtteberettiget, eller hvis der er helt specielle forhold i hjemmet. Under helt specielle forhold hører ikke almindelige teenage-konflikter.

Hvis du har brug for vejledning om dispensation, så kan du kontakte din studievejleder eller skolens SU-vejleder Lise-Lotte Hjermitslev for at få mere at vide.

Din SU og dine forældres indkomst

Når du er fyldt 20 år, er din SU u-afhængig af dine forældre, men kun, hvis du er flyttet hjemmefra. Er du stadig hjemmeboende,  er du stadig afhængig af dine forældres indkomst. Det beløb du må tjene pr. måned samtidig med du får SU, kaldes fribeløbet.

Ansøgning om SU

Du kan søge SU tidligst en måned før du bliver berettiget til SU.

Ex: Hvis du har fødselsdag den 30. januar, er du berettiget til SU den 1. april. Du kan derfor gå online på www.su.dk den 1. marts.

Læs SU-bekendtgørelsen.

Dusseldorf-2-aspect-ratio-318-318