Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kan man på Verdenslinjen? Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

Mission, vision og målsætninger

Mission

Randers Statsskole er et alment gymnasium, der udbyder den treårige uddannelse til studentereksamen. Formålet er at forberede eleverne til videregående uddannelse, at skabe grobund for refleksion og gøre dem i stand til at forholde sig til verden og sig selv.

Vision 2025

 • På Randers Statsskole får du mulighed for at udleve dine drømme.
 • Gennem fællesskaber og fagligheder former vi vores fremtid.
 • I historiske og nutidige rammer mødes vi med tillid, respekt og udsyn.

Målsætningerne udspringer af skolens værdigrundlag.

Målsætninger

Vi insisterer på – og vil fortsat søge at udvikle det faglige miljø bl.a. ved at

 • udvikle det faglige samarbejde internt i studieretningen
 • fremme den faglige samtale
 • optræde som ambassadører for fagene
 • stille faglige krav til eleverne
 • gå ind for efteruddannelse og kollegial sparring
 • vedligeholde og nyindrette faglokaler

Vi uddanner kritiske og reflekterede studenter med lyst til og appetit på at videreuddanne sig bl.a. ved at

 • udsætte eleverne for en demokratisk kultur
 • give dem grundlag for at forholde sig til verden og blande sig i den
 • pirre deres nysgerrighed
 • lære dem at indgå i forskellige sammenhænge og være åbne over for andres synspunkter

Vi tager hinanden – og skolen – alvorligt bl.a. ved at

 • stole på og støtte eleverne og vise interesse for deres liv
 • stille krav om fremmøde, lektielæsning og aflevering af skriftlige opgaver

Vi favner alle og udfordrer de dygtige bl.a. ved at

 • være tydelige i vores forventninger og opmærksomme på behovet for struktur og tryghed
 • gøre skolen til omdrejningspunkt i elevernes liv
 • prioritere studiecaféer og studiemiljøer i forbindelse med skriftlige opgaver
 • opretholde og udvide vejlednings- og støttefunktioner
 • være science gymnasium og lade elever deltage i Akademiet for Talentfulde Unge

Vi arbejder for gensidig anerkendelse, respekt og tolerance bl.a. ved at

 • insistere på fællesskabet og undervisningen som det fælles anliggende
 • skærpe elevernes bevidsthed om, at de indgår i en større sammenhæng
 • skabe faglige og sociale fællesskaber
 • holde fast i traditioner, som er med til at give sammenhængskraft
Student-aspect-ratio-318-318