Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kan man på Verdenslinjen? Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

I lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, stilles der krav om, at uddannelsesinstitutionernes nøgletal skal fremgå af institutionernes hjemmesider. Nøgletallene for fuldførelsesprocent, gennemsnitlig fuldførelsestid, overgang til uddannelse samt karakterer skal være tilgængelige. Det er muligt at tilgå flere statistiske undersøgelser på Undervisningsministeriets statistikside for Randers Statsskole her. 

 

 

Nøgletal for Randers Statsskole

Dimittender
Randers Statsskole kunne i sommeren 2023 dimittere 273 studenter.

Karaktergennemsnit
Karaktergennemsnittet for skoleåret 2022/2023 var 7,0.

Fuldførelsesprocent (sidst tilgængelige data)
Fuldførelsesprocenten for skoleåret 2021/2022 var på 92%, en smule højere end landsgennemsnittet på 89%. Den gennemsnitlige fuldførelsestid for STX på Randers Statsskole er på 34 måneder. Se illustration herunder:

Fuldførelsesprocenten for en institution og en uddannelse angiver andelen af elever, der forventes at fuldføre uddannelsen ud af de elever, som er påbegyndt den gymnasiale uddannelse på den pågældende institution. Nøgletallet viser en andel, som er tæt på den faktiske fuldførelsesprocent. ’Tæt på’ fordi der for den lille del, som fortsat er i gang med uddannelsen ud over normeret tid, er estimeret, hvor stor en andel, der forventes at fuldføre uddannelsen. Fuldførelsesprocenten er kun beregnet for institutioner (ikke for afdelinger). Fuldførelsesprocenten for fx stx på en institution for 2021/2022 viser derfor andelen af elever, som allerede har fuldført på normeret tid eller forventes at fuldføre senere ud af de elever, som påbegyndte uddannelsen i skoleåret i 2019/2020 (skolestart august 2019) på institutionen.

Overgang til uddannelse pr. 30/9 to år efter fuldført gymnasial uddannelse (sidst tilgængelige data)
Tallene for overgang til videregående uddannelser viser, at 58,9 procent af skolens dimittender var i gang med at videreuddanne sig 27 måneder efter fuldført STX. Se graf herunder.

Afsluttende standpunktskarakterer og prøvekarakterer 2023
Gennemsnitskarakterer fordelt på fag og evalueringsform er tilgængelige for sommeren 2023. Som beskrevet ovenfor, blev årets resultat 7,0 for uddannelsen.
Hvis du vil dykke ned i de forskellige fag, evalueringsformer, afsluttende standpunktskarakterer og prøvekarakterer for 2023, kan du se resultaterne her.

Hvis du vil vide mere om nøgletal generelt for gymnasieuddannelserne, kan du se meget mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her. 

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 3

MicrosoftTeams-image-82-scaled-aspect-ratio-318-318