Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kan man på Verdenslinjen? Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

Randers Statsskoles værdigrundlag

Formål

Randers Statsskole er et alment gymnasium, der tilbyder en treårig uddannelse til studentereksamen. Formålet er at forberede eleverne til videregående uddannelse, at skabe grobund for refleksion og gøre dem i stand til at forholde sig til verden og sig selv. Derfor er faglighed og fordybelse, udfordring af elevernes nysgerrighed og kritiske sans også centralt i skolens hverdag.

Tradition og fornyelse

Randers Statsskole er en skole med en lang historie, som bygningen indrammer og symboliserer. Vi er bevidste om, at traditioner er dannende og kulturbærende, men ikke må blive hæmmende. Derfor bestræber vi os på at tænke nyt og udfordre os selv i udviklingen af skolekultur og undervisningsformer og ser det som en styrke, at traditionen og historien er ramme om en moderne, tidssvarende skole.

Faglighed og undervisning

Undervisningen skal give eleverne en faglig indsigt og social forståelse. Vi lægger vægt på at skabe et fagligt miljø, der stimulerer elevernes glæde ved at lære og opsøge viden – selvstændigt og sammen med andre. Undervisningen, der er baseret på samtale og dialog, er med til at udfordre elevernes kritiske sans og refleksive evne og give dem en forståelse for betydningen af andres viden, bidrag og baggrund.

Som elev skal man møde dygtige lærere, og som lærer skal man møde fagligt kompetente og inspirerende kolleger. Vi tilskynder til efteruddannelse og faglig udvikling og har øje for, at der stilles store krav til gymnasielærere. Derfor er skolens modtagelse af nye kolleger, afholdelse af medarbejderudviklings- og faggruppesamtaler under stadig udvikling.

Kommunikation

God kommunikation sikrer fælles indsigt i og viden om skolens hverdag og udvikling. Derfor er vi opmærksomme på kommunikation både internt og eksternt.

Fællesskab og ligeværd

Vi prioriterer fællesskabet. Mødet på tværs af klasser, årgange, aldersgrupper og arbejdsopgaver er en forudsætning for skolekulturen. Derfor tilskynder skolen til og bakker op om frivillige elevaktiviteter, såsom deltagelse i skolens kor, musikgrupper, idrætsturneringer, faglige, nationale konkurrencer, men også om sociale tiltag som fredagscaféer, elevfester og festudvalgets aktiviteter for ansatte.

Elevråd og alle personalegrupper deltager i skolens udvalgsarbejde, som er rygraden i en skole, der lægger vægt på ligeværd og demokrati.

Rummelighed

Randers Statsskole er en stor skole med en stor mangfoldighed af elever. Det er vores opgave at finde plads, rum og tid til at huse, udfordre og uddanne alle elever. Derfor udvikler vi tiltag, som tilgodeser fagligt stærke elever og tiltag, som bakker op om elever, der har udfordringer nok. Vi er opmærksomme på elevernes forskellige forudsætninger og livssituation, og vi søger at vise omsorg for hver enkelt elev og medarbejder.

Det hører med til skolens hverdag, at ansatte og elever interesserer sig for hinanden, og at omgangstonen afspejler gensidig respekt.

Vi henviser til Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 2.

Lovmæssige baggrund for udbuddet af uddannelsen

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 2

(Revideret dec. 12)

MicrosoftTeams-image-88-scaled-aspect-ratio-318-318