Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kan man på Verdenslinjen? Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

Du skal vælge et kunstnerisk fag på C-niveau, inden du starter i 1.g. Herunder kan du læse om de kunstneriske fag, vi udbyder på Randers Statsskole.

Dramatik:

Dramatikfaget er både for dig, der elsker at stå på en scene og måske har gjort det mange gange. Og for dig, der er lidt nervøs for at stå på en scene, men gerne vil blive mere tryg ved det. Og for dig, der har det ét eller andet sted midt i mellem. Dramatikfaget handler om at spille teater, men det handler også om at forstå teater. I undervisningen arbejder du med forskellige teaterformer og skuespilteknikker på en måde, hvor praksis og teori hele tiden hænger sammen. Til sidst i skoleåret skal du lave et selvstændigt eksamensprojekt i praksis sammen med andre elever. Når du har dramatik på Randers Statsskole, styrker du din evne til at arbejde sammen med andre, din evne til at tænke kreativt og skabende, og ikke mindst bliver du bedre til at stille dig op foran andre mennesker; en evne, som du kan bruge i mange andre sammenhænge – og ikke kun i forbindelse med din uddannelse.

Musik:

De fleste hører musik i mange timer hver dag. På nogle tidspunkter kører musikken som baggrund til forskellige aktiviteter, og på andre tidspunkter lyttes der mere koncentreret. Uanset sammenhængen fylder musik meget i hverdagen. Musikfaget er for dig, der har lyst til ikke bare at lytte til musik, men også til at skabe musik i fællesskab med andre! Musikfaget er også for dig, der ønsker en bred basisviden om musik. Du behøver ikke i forvejen at kunne spille et instrument eller synge. Det er heller ikke afgørende, om du kan læse noder. Eneste forudsætning er din interesse for musik, som gør, at du har lyst til at opleve musik, som noget du selv er aktiv i, gennem sang og sammenspil, at du ønsker at forstå musikkens grundlæggende byggesten, og at du har mod på at gå på opdagelse i musikken. Musikfaget er inddelt i to hovedområder, der fylder lige meget i timerne: Musikudøvelse (sang og sammenspil) og musikforståelse (analyse og diskussion). I musikfaget vil du opdage og udvikle dine musiske evner.

Mediefag:

I mediefag arbejder du med levende billeder i mange forskellige sammenhænge. Hovedvægten ligger på film og tv, men andre medier og medieplatforme inddrages også i undervisningen. Undervisningen i mediefag handler om analyse og fortolkning af den medievirkelighed, som du møder i hverdagen. Vi ser film og tv-serier og lærer, hvordan det filmiske sprog fungerer. Mediefag har en stor praktisk dimension. I det teoretiske arbejde inddrager vi løbende praktiske øvelser, som er med til at tydeliggøre det faglige begrebsapparat. I slutningen af skoleåret laver du – sammen med din gruppe – en kortfilmsproduktion, som danner baggrund for eksamen. Der afsættes cirka 25 timer ud af fagets 75 timer til denne produktion.

Design og arkitektur

I design og arkitektur arbejder du med designprocessen i forhold til tre overordnede designkategorier. Vi skelner mellem produktdesign, kommunikationsdesign og arkitektur. I de enkelte kategorier har vi en vekselvirkning mellem korte kreative designøvelser og længere forløb, hvor konkrete designproblematikker indgår i vores arbejde. Faget rummer en teoretisk dimension, men er i høj grad procesorienteret. Derfor er værkstedsundervisningen omdrejningspunktet i faget. Et væsentligt element i design og arkitektur er bevidstheden om, at det endelige produkt er mindre væsentligt end den proces, som leder derhen.

Billedkunst

I billedkunst skal du arbejde med udtryksformer som maleri, tegning, foto, skulptur, installation og arkitektur, og du får både teoretisk og praktisk viden om disse. Vi arbejder med selv at skabe, men også med at analysere og forholde os til andres værker. I billedkunst er der stor sammenhæng mellem teori og praksis, og vi øver os i at eksperimentere med forskellige stilformer og i at tænke kreativt. Du behøver ikke på forhånd være dygtig til det kreative. Undervisningens forløb er opbygget i emner som fx. kroppen i kunsten, magiske motiver, street art, arkitektur, provokation i kunsten og portrætter. I slutningen af forløbet ligger et større projektarbejde, hvor du fordyber dig inden for et interesseområde.

art-aspect-ratio-318-318