Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kan man på Verdenslinjen? Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

Her er der plads til dig, fordi vi sammen
skaber plads til alle.

Valg før optagelse

Når du søger optagelse på gymnasiet, skal du foretage to valg:

Du skal vælge et kunstnerisk fag på C-niveau, enten mediefag, dramatik, billedkunst, arkitektur og design eller musik. Du skal have samme kunstneriske fag i hele 1.g.

Du skal også vælge 2. fremmedsprog, enten tysk på B-niveau eller fransk eller spansk på A-niveau. Hvis du vælger fransk eller spansk, vælger du altså i begge tilfælde et A-niveaufag. Det betyder, at du skal have faget i alle tre år, og at der i nogle tilfælde er færre valgfagsmuligheder. Du skal først vælge studieretning, når du er begyndt i gymnasiet.

Valg af linje og studieretning

(Nederst på siden, kan du klikke dig ind på skolens linjer og se de studieretninger, der knytter sig til hver enkelt linje.)

I denne valgproces kan du begynde med at spore dig ind på en linje. Du kan spørge dig selv:

  • Hvad interesserer jeg mig for, og hvor har jeg min identitet?

Herefter skal du vælge mellem linjens forskellige studieretninger. I den proces kan du stille et supplerende spørgsmål:

  • Hvad vil jeg bruge min studentereksamen til?

Det er langt fra alle elever, der kan svare på det sidste. Og heldigvis for det. Der er tid til at blive klogere og udvikle nye interesser i løbet af gymnasietiden.

Processen

I løbet af grundforløbet får du hjælp og vejledning i forhold til valget. Du afprøver forskellige linjer og deres studieretninger, og lærerne vil give dig et indblik i, hvordan de forskellige fag kan arbejde sammen om samme tema.

Vejledningssamtale og forældremøde

Alle elever skal også deltage i en individuel vejledningssamtale med én af skolens studievejledere. Her kan I med udgangspunkt i studieretningsdagene og de overvejelser, du har gjort dig, sammen spore jer ind på en linje/studieretning. Du inviteres også til et møde sammen med dine forældre i den første uge af oktober.

Læs mere om adgangskrav til de videregående uddannelser her.

Se skolens linjer og se de studieretninger, der knytter sig til hver enkelt linje herunder.

Vi henviser til Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2. stk. 1, nr. 1 samt Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser § 5, stk. 4.

f3-aspect-ratio-318-318

Linjer