Hvad vil du gerne vide noget om? Søg her og find det, du leder efter Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

Randers Statsskoles studie- og ordensregler er udarbejdet i henhold til Ministeriets Bekendtgørelse BEK nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Randers Statsskoles studie- og ordensregler skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og sikre et trygt undervisnings- og læringsmiljø, hvor en god omgangsform og – tone sikrer, at ingen – hverken elever eller ansatte – krænkes, fysisk, psykisk eller verbalt.

Studie- og ordensreglerne skal medvirke til at fremme skolens værdigrundlag, hvor ligeværd, rummelighed og gensidig respekt er centrale begreber.

Studie- og ordensreglerne vedrører dels den skemalagte undervisning, dels skolemæssige aktiviteter på og uden for skolen som ekskursioner og studieture, og endelig elevernes fritid i det omfang elevers adfærd uden for skoletiden har direkte indflydelse på undervisningen og de mellemmenneskelige relationer.

Rektor kan iværksætte sanktioner over for elever, der tilsidesætter studie- og ordensreglerne.

Notater-aspect-ratio-318-318