Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kan man på Verdenslinjen? Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

Randers Statsskoles studie- og ordensregler er udarbejdet i henhold til Ministeriets Bekendtgørelse BEK nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi henviser til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser § 2.

Randers Statsskoles studie- og ordensregler skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og sikre et trygt undervisnings- og læringsmiljø, hvor en god omgangsform og – tone sikrer, at ingen – hverken elever eller ansatte – krænkes, fysisk, psykisk eller verbalt.

Studie- og ordensreglerne skal medvirke til at fremme skolens værdigrundlag, hvor ligeværd, rummelighed og gensidig respekt er centrale begreber.

Studie- og ordensreglerne vedrører dels den skemalagte undervisning, dels skolemæssige aktiviteter på og uden for skolen som ekskursioner og studieture, og endelig elevernes fritid i det omfang elevers adfærd uden for skoletiden har direkte indflydelse på undervisningen og de mellemmenneskelige relationer.

Rektor kan iværksætte sanktioner over for elever, der tilsidesætter studie- og ordensreglerne.

Studenterbirk-aspect-ratio-318-318