Optagelsesprøve

Revurdering af uddannelsesparathed - faglig prøve og personlig samtale

OPTAGELSESPRØVER FOR 2018 ER AFHOLDT

Optagelsesprøve (uddannelsesparathedsvurdering/UPV)

Elever, der søger optagelse i gymnasiet, skal være vurderet ”uddannelsesparate” og skal have aflagt/aflægge folkeskolens afgangsprøve.

Hvis du har aflagt/aflægger folkeskolens afgangsprøve, men ikke er vurderet uddannelsesparat af din nuværende skole, kan du og dine forældre bede om en revurdering af din uddannelsesparathed. Det betyder i praksis, at du har mulighed for at komme til optagelsesprøve og samtale på gymnasiet.

Hvis du ikke har aflagt/aflægger folkeskolens afgangsprøve, skal du ligeledes til optagelsesprøve.

På Randers Statsskole består parathedsvurderingen dels af en faglig prøve i udvalgte fag, dels af en samtale med dig om dine personlige, sociale og faglige forudsætninger. Vi tager også kontakt til din UU-vejleder. 

Hvis du er blandt dem, der skal til optagelsesprøve, kan du læse videre her:

Hvornår:

Optagelsesprøverne finder (i 2018) sted den 21. marts her på skolen. Vi giver dig besked om det nøjagtige tidspunkt.

Hvor mange:

Hvis du har aflagt folkeskolens afgangsprøve (eller aflægger den til sommer), skal du til faglig optagelsesprøve i tre af gymnasiets obligatoriske fag: dansk, matematik og engelsk.

Hvis du ikke har folkeskolens afgangsprøve, skal du til optagelsesprøve i dansk, matematik og engelsk – og herudover til optagelsesprøve i enten fysik/kemi eller dit 2. fremmedsprog afhængigt af, hvilken studieretning du vælger. 

Hvordan:
Prøverne er mundtlige og varer ca. 20 minutter pr. fag. Til prøverne i dansk og engelsk har du herudover 20 minutters forberedelsestid, hvor du forbereder en tekst, som du får udleveret. Ved prøverne deltager to faglærere i hvert fag. Prøven former sig som en faglig samtale på baggrund af det materiale, du får udleveret. Lærerne vil indledningsvis ofte spørge til din skolemæssige baggrund og tale med dig om, hvorfor du gerne vil i gymnasiet.

Du får udleveret alt det materiale, som du får brug for. Du må gerne medbringe computer, men du må ikke bruge internet.

Resultat:
Når alle prøver er færdige, holder faglærerne og rektor et møde, hvor de drøfter resultaterne. Skolen kontakter også din UU-vejleder. Rektor har herefter en samtale med dig og meddeler dig mundtligt udfaldet af prøverne. Dine forældre er også velkomne til denne samtale.

Herudover meddeler rektor resultatet til UU, der revurderer uddannelsesplanen sammen med dig.

Du kan kun aflægge optagelsesprøve på én gymnasial uddannelsesinstitution (stx, hhx, htx) inden for samme år. Resultatet af uddannelsesparathedsvurderingen er nemlig gældende for alle tre-årige gymnasiale uddannelser.


Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte skolens kontor på 86410844

 

Højt til loftet