Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kan man på Verdenslinjen? Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

Kære censor

Vi byder dig hermed velkommen som censor på Randers Statsskole i forbindelse med sommereksamen 2024.
Eksaminationen begynder normalt kl. 8.00, men tidspunktet fremgår af det censorbrev, du har modtaget. Du bedes venligst kontrollere, at datoer stemmer overens med de datoer, du har fået opgivet fra din egen skole, ligesom vi beder dig være opmærksom på, at der er overensstemmelse mellem elevlisterne og de SRP-opgaver, du kan tilgå i Netprøver, hvis du skal være SRP-censor. Ved eksamener med 24 timers forberedelsestid ’trækker’ eleverne i administrationen, og censor møder derfor først på selve eksaminationsdagen.

Karakterlister
Fra hovedindgangen i Vestporten via alléen skal du gå til højre for at finde administrationen, når du ankommer. Her får du udleveret en karakterliste. Derefter er der morgenmad på lærerværelset, hvor du mødes med eksamenslæreren. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte skolens kontor på tlf. 86410844, hvis du har yderligere spørgsmål. Telefonerne er åbne fra kl. 8-15. Har du brug for overnatning, kan du evt. ringe og høre, hvad vi anbefaler.

Undervisningsbeskrivelser
Hvis du er ansat på en ’Lectio-skole’, vil der være et link på din forside med direkte adgang til holdets undervisningsbeskrivelse den 22. maj 2024.
Hvis du ikke er ansat på en ’Lectio-skole’, skal du tilgå Lectio fra Randers Statsskoles hjemmeside. I Lectio vælger du nederste menupunkt: ”Undervisningsbeskrivelser”, som ikke kræver login.

SRP-censor
Hvis du skal være SRP-censor, kan du finde opgaverne ved at logge på Netprøver.dk. Vi beder dig kontakte eksaminator/er med henblik på at aftale et tidspunkt for den telefon-drøftelse, der skal finde sted forud for den mundtlige prøve, og hvori I kan indkredse de områder og problemstillinger, eksaminanden skal uddybe.
Randers Statsskoles 3-årige progressionsplan for studieretningsprojektet med tilhørende flerfaglige forløb kan ses her eller ved at ved at kopiere dette link:
SRP-sti-progressionsplan-alle-aargange-aug.-2021.pdf (randersstatsskole.dk)
I øvrigt kan det tilføjes, at eleverne i forbindelse med undervisningen i basal videnskabsteori især har arbejdet ud fra Esben Nedenskov Petersen/SDUs ”Videnskabelige basismodel”, for eksempel præsenteret i Vidensmønstre.

Forplejning
Der er morgenmad på lærerværelset. Desuden er der frokost til alle censorer og eksaminatorer, medmindre eksaminationen slutter tidligt på formiddagen.

Kørsel og parkering
Randers Statsskole ligger i den nordlige del af Randers C. De nærmeste motorvejsafkørsler er Randers C (40) og Randers N (39). Randers Statsskoles adresse er Rådmands Boulevard 20, 8900 Randers C. Skolens hovedindgang vender ud mod Nyvangsvej, hvor der er nogle få parkeringspladser med parkeringsbegrænsninger. Der findes flere parkeringspladser, hvis man fra Nyvangsvej svinger til højre ad Nordvestvej. Endelig er der fra Nordvestvej adgang til yderligere parkeringspladser i skolens Nordgård. Du kan med fordel kode din gps med adressen Nordvestvej, 8920 Randers NV, så kommer du direkte til skolens skråparkeringspladser. Se også Oversigtskort 2024.

Vi ser frem til samarbejdet!

Med venlig hilsen
Randers Statsskole

Mogens Pold
Rektor

1000016762-aspect-ratio-318-318