Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kan man på Verdenslinjen? Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

Hjælp og vejledning til elever med matematikvanskeligheder

På Randers Statsskole ønsker vi at tage hånd om de elever, der har matematikvanskeligheder. Vi tilbyder derfor understøttende hjælp og vejledning, så der kan kompenseres for eventuelle ‘matematikhuller’. Matematikvejledningen støtter med fokus på generel hverdagsmatematik, men også i forhold til faget matematik på gymnasiet.

I introperioden i 1.g screenes alle elever og på baggrund af testresultatet tilbydes udvalgte elever en samtale og eventuel opstart af forløb. Forløbet kan være individuelt eller i en mindre gruppe afhængig af elevens evner og motivation. Elever kan desuden få matematikvejledning, hvis en udfordring opstår senere på skoleåret.

Som elev er man altid velkommen til at kontakte matematikvejledningen, hvis man føler sig ekstra udfordret af matematikken. Man kan skrive en besked i Lectio til Lene Hermansen (HE), der kan henvise til den rette.

Web3-aspect-ratio-318-318