Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kan man på Verdenslinjen? Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

Studieplaner 

Målene for og indholdet af undervisningen fremgår af de respektive læreplaner, som Undervisningsministeriet har udarbejdet for hvert enkelt fag i gymnasiet. Der er links til disse læreplaner under menupunktet ”Fagene”. Undervisningen på Randers Statsskole planlægges og gennemføres, så målene for de enkelte fag og for uddannelsen som helhed opfyldes.

For hver klasse fastlægges desuden en overordnet plan for undervisningen – den såkaldte studieplan. Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen og omfatter sammenlagt alle klassens fag og deres samspil.

Planlægning

Forud for skolestarten udarbejder klassens lærere den overordnede studieplan.

Studieplaner i Lectio

Randers Statsskole benytter sig af Lectio til visning af studieplaner. Hver enkelt klasses intenderede og senere specifikke studieplan fremgår heraf under ’studieplan’. Grundet persondataforordningen kræves log in til Lectio.

Fagligt samspil

På Randers Statsskole har vi udarbejdet en plan for det faglige samspil frem mod SRP i 3.g. Planen tager højde for læreplanen for “SRP med tilknyttede faglige forløb” og indarbejder bl.a. videnskabsteori og videnskabsteoretiske forløb. Planen udvikles løbende.

Planen for det faglige samspil i relation til SRP beskrives i en særlig studieplan i Lectio: “SRP-stien på Randers Statsskole”.

Se SRP-sti progressionsplan alle årgange her

Vi henviser til
Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2. stk. 1, nr. 1.
Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, § 25, stk. 6 

 

MicrosoftTeams-image-85-scaled-aspect-ratio-600-600-1-e1687957443408