Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kan man på Verdenslinjen? Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

Rygepolitik for medarbejdere og besøgende på Randers Statsskole.

Med Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer  indføres nye regler for rygning på uddannelsesinstitutioner, der optager børn og unge under 18 år. Formålet med loven er blandt andet at sikre, at børn og unge i skoletiden ikke konfronteres med rygning eller anden brug af tobaksvarer, og at ingen ufrivilligt udsættes for passiv rygning.

Loven, dertræder i kraft med virkning fra den 31. juli 2021, indebærer, at det på institutioner, der udbyder tre-årige gymnasiale uddannelser,ikke er tilladt for elever at ryge på skolens område, indendørs såvel som udendørs, og at det ikke er tilladt at ryge eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden på og uden for skolens område.

På Randers Statsskole finder bestemmelserne vedr. røgfrit miljø i skoletiden anvendelse for såvel elever, som for alle andre, der færdes på skolen, og dermed også medarbejdere og besøgende.

Overtrædelse af skolens rygepolitik kan i første omgang føre til en advarsel, ved gentagne overtrædelser vil det, for personalet ved Randers Statsskole, kunne få ansættelsesmæssige konsekvenser og for besøgende føre til bortvisning.

Ledelsen, Randers Statsskole, den 14. juni 2021

Nærværende rygepolitik for medarbejdere og besøgende på Randers Statsskole har været behandlet såvel i skolens bestyrelse som i skolens samarbejdsudvalg (MIO), juni 2021.

 

non-smoking-2497308_1280-aspect-ratio-318-318

Video: Skolens Antiryge-rap