Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kan man på Verdenslinjen? Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

Om optagelsesprøve og vejledende samtale 2024

Hvis du ikke har retskrav på optagelse, fordi du af den ene eller den anden årsag ikke opfylder betingelserne herfor, har du mulighed for at aflægge en optagelsesprøve og deltage i en vejledningssamtale på skolen. Vi vil sørge for at indkalde dig til én af prøverne.

Hvornår?
Undervisningsministeriet har fastlagt fem datoer for optagelsesprøver:

  • onsdag den 24. april 2024 1. optagelsesprøve

Denne prøve er for elever, hvor det allerede nu kan afgøres, at adgangskravene ikke er opfyldt. Der kan fx være tale om ansøgere fra prøvefrie 9. klasser, eller ansøgere, der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisningen.

  • fredag den 14. juni 2024
  • mandag den 1. juli 2024
  • tirsdag den 6. august 2024 og mandag den 26. august 2024

Når vi kender resultatet af din optagelsesprøve, indkaldes du til en vejledende samtale med rektor.

Hvor?
Prøven finder sted på det gymnasium, du har anført som 1. prioritet.

Hvor mange?
Du skal til optagelsesprøve i fire fag: dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi, og prøven er udformet, så den svarer til 9. klasses niveau.

Hvordan?
Der er tale om en skriftlig prøve, som undervisningsministeriet udarbejder, så den er ens for alle elever over hele landet.

Hvis du skal til optagelsesprøve, modtager du et brev i e-Boks fra skolen med yderligere information, bl.a. om hjælpemidler, men du er i øvrigt altid velkommen til at kontakte skolen.

Vi henviser til uvm.dk om adgangskrav til de gymnasiale uddannelser.