Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kan man på Verdenslinjen? Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

Regler for brug af PC i undervisningstiden

Det er et krav – jf. dit velkomstbrev – at du anskaffer en computer og har den med i skole hver dag. Computeren er et undervisningsredskab, og skolen sørger for, at du som elev får licens til forskellige it-baserede undervisningsmaterialer og adgang til relevante web-sider. Kun i  ganske særlige tilfælde kan skolen udlåne en elevcomputer for en kort periode. I så fald skal du kontakte din studievejleder eller skolens IT-kontor.

På RS har du fri adgang til trådløst internet. I skolens Mediatek har du adgang til printer.

Du modtager en personlig kode til skolens skemasystem, Lectio. Hvis du har problemer med koden, skal du henvende dig på skolens kontor til Marianne Callisen, der kan hjælpe med en ny kode.

Computeren i undervisningen

Det er naturligvis meningen, at computeren skal være en hjælp i den daglige undervisning, bl.a. i forbindelse med notatskrivning. Computeren må ikke være til ulempe for hverken din egen eller andres koncentration og læring eller forstyrre kontakten mellem dig og læreren/andre elever.

Al aktivitet på computeren, der ikke er relevant for undervisningen, er uacceptabel.

Du må ikke være logget på YouTube, på Facebook eller andre sociale medier i timerne med mindre det er en del af undervisningen. Læreren har lov til at kontrollere din computeraktivitet.

Selv om vi beder dig om at medbringe en computer, er det ikke ensbetydende med, at den skal anvendes hver dag i alle timer. Ofte vil man i timerne veksle mellem øvelser/opgaver, hvor computeren er et nødvendigt arbejdsredskab, og opgaver, hvor den ikke er relevant.

Det er til enhver tid læreren, der definerer, om du i en given undervisningssituation skal bruge computer. Du skal følge anvisningerne, hvis læreren beder dig om at lukke/slukke for computeren.

Skriftlige opgaver skal i mange tilfælde afleveres elektronisk via Lectio. Læreren kan kun forventes at godtage opgaver, der er afleveret i ’gængse’ formater som Word, pdf, xps, Power point og Exel (Microsoft office-pakken).

Der gælder særlige regler for brug af computer ved skriftlig eksamen. Det får du mere at vide om i forbindelse med den generelle eksamensinformation.

Computeren på skolens netværk

Du skal logge på skolens netværk med en personlig kode/UNI-log. Koden må ikke ’udlånes’ til andre. Det er ikke tilladt at downloade eller streame film via skolens netværk, med mindre der er tale om en undervisningsaktivitet. Dels kan det være ulovligt, dels overbelastes netværket. Det er naturligvis heller ikke tilladt at downloade spil. Skolens netværk er overvåget, og skolens it-afdeling kan til enhver tid se – eller får meddelelse fra netudbyderen om, hvad der downloades/streames – og af hvem! Elever må ikke tilslutte deres pc direkte til projektorerne i klasselokalerne uden tilladelse.

Computeren som (fagligt) kommunikationsmiddel

Den elektroniske kommunikation foregår primært via Lectio. Lectio er først og fremmest et omfattende skemasystem, men Lectio rummer også en ’Besked-funktion’, hvor skolens elever og ansatte kan kommunikere internt. Du har pligt til dagligt at læse eventuelle beskeder i Lectio. Når du henvender dig til andre via Lectio er det en selvfølge, at du skriver i en ordentlig tone, jf. skolens studie- og ordensregler.

Sanktioner

Rektor kan iværksætte sanktioner over for elever, der ikke overholder reglerne for anvendelse af computere i undervisningstiden. Sanktioner iværksættes efter konkret vurdering og i forhold til forseelsens omfang og kan spænde fra udelukkelse fra skolens netværk til bortvisning

Web3-aspect-ratio-318-318